ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Editörler ve Yayın Kurulu - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Editörler ve Yayın Kurulu

Editör

Prof. Dr. Ülkü Tatar Baykal
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye


Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Esra Uğur
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul - Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Göktepe
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye


Yayın Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Feride Eşkin Bacaksız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Samsun - Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Seda Değirmenci Öz
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul - Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Betül Sönmez
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul - Türkiye

Dr. Hanife Tiryaki Şen
Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İstanbul - Türkiye

İsimler ünvan ve soyadına göre sıralanmıştır.


Bilimsel Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Seçil Aksayan
  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Prof. Dr. Metin Ateş
  İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü İstanbul - Türkiye
 • Prof. Dr. Seyda Seren İntepeler
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İzmir - Türkiye
 • Prof. Dr. Gülseren Kocaman
  9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İzmir - Türkiye
 • Prof. Dr. Sevgi Oktay
  İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi İstanbul - Türkiye
 • Prof. Dr. Havva Öztürk
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Trabzon - Türkiye
 • Prof. Dr. Cindy A Seherb
  Winona State University Emekli Öğretim Üyesi USA
 • Prof. Dr. Janer K Specht
  University of Lowa Emekli Öğretim Üyesi USA
 • Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi
  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü İstanbul - Türkiye
 • Prof. Dr. Aytolan Yıldırım
  İÜ-C Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye
 • Doç. Dr. Serap Altuntaş
  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Bandırma - Türkiye
 • Doç. Dr. Gülfer Bektaş
  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü İstanbul - Türkiye
 • Doç. Dr. Günay Can
  İÜ-C Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye
 • Doç. Dr. Mesut Çimen
  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü İstanbul - Türkiye
 • Doç. Dr. Sergül Duygulu
  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ankara - Türkiye
 • Doç. Dr. Filiz Kantek
  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Antalya - Türkiye
 • Doç. Dr. Haluk Özsarı
  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü İstanbul – Türkiye
 • Assoc. Prof. Dr. Katalin Papp
  University of Deprecen, Hungary
 • Doç. Dr. Emine Türkmen
  Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye
 • Doç. Dr. Hatice Ulusoy
  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sivas - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Akkaya
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çanakkale - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan
  İÜ-C Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Manar Arslan
  Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Edirne - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Feride Eskin Bacaksız
  İÜ-C Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Bayer 
  Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ankara - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özen Bekar
  Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Düzce - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Selma Atay Bektaş
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çanakkale - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye Bıkmaz
  Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Kırıkkale - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ergün
  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Düzce Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Eylem Paslı Gürdoğan
  Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Edirne - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar Keskin
  İÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Meral Madenoğlu Kıvanç
  İÜ-C Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çiçek Korkmaz                                                                                             
  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Kilis - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Leman Kutlu
  Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul - Türkiye
 • Asst. Prof. Dr Mary Jane Madden
  University of Minnesota Emekli Öğretim Üyesi USA
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Oksay
  Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Karabük - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Seda Değirmenci Öz
  İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Özlük
  Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Konya - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kader Harmancı Seren
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Serap Sökmen
  Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Erzincan - Türkiye
 •  Dr. Öğr. Üyesi Betül Sönmez
  İÜ-C Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Selma Söyük
  İÜ-C Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen
  Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Haluk Şengün
  Bahçesehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Rujnan Tuna
  Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü İstanbul - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Vatan
  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İzmir - Türkiye
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysun Yılmaz
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Eskişehir - Türkiye
 • Dr. Öğr. Görevlisi Nihal Ünaldı Baydın
  İÜ-C Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye
 • Dr. Ebru Aydemir Gedük
  Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Zonguldak - Türkiye
 • Dr. Ayşe Karadaş 
  Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Balıkesir - Türkiye
 • Dr. Şehrinaz Polat
  İÜ Tıp Fakültesi Hastanesi İstanbul - Türkiye
 • Dr. Hanife Tiryaki Şen
  Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul - Türkiye
 • Dr. Begüm Yalçın
  Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye                                                                                                                                       


İsimler ünvan ve soyadına göre sıralanmıştır.
 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale