ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Dergi Hakkında - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Dergi Hakkında

DERGİNİN TANITIMI

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi (SHYD) –Journal of Health and Nursing Management
(J Health Nurs Manag) YÖNETİCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ’nin yayın organıdır. Yönetici Hemşireler Derneği, dernekler yasası kapsamında kurulmuş mesleki bir örgüt olup kar amacı gütmeyen, meslek üyelerinin gelişimine ve dayanışmasına bilimsel katkı sağlamak amacıyla bu dergiyi yayınlamaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi hakemli olup açık erişimli, bağımsız çift-kör hakemlik sürecine bağlı olarak, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

Dergi Mayıs 2014 tarihinden bu yana düzenli olarak yayınlanmakta ve yayınlandığı tarihten başlayarak TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizinde ve 2017 yılından bu yana Türkiye Atıf Dizinin’de yer almaktadır. Derginin yakın zamanda PUBMED ve SCI, gibi uluslararası indekslerde yer alması için çalışmalar devam etmektedir.

Yayınlanan veya yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayın hakkı dergiye ait olup editör kurulunun izni olmadan makalelerin tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim ve şekilleri hiçbir yerde yayınlanamaz. Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a ait olup bilimsel içerikten Dergi Editör Kurulu sorumlu tutulamaz. İncelenmek üzere SHYD’ye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Makaleler öncelikle editör kurulu tarafından yayın politikalarına uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun görülen makaleler en az iki hakemin incelemesine gönderilerek değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kabul edilmektedir. SHYD’de yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan ücret alınmaz.

AMAÇ VE KAPSAMI

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, sağlık ve hemşirelik yönetimine ilişkin konularda araştırma bulguları, uygulama deneyimi ve bilimsel bilginin paylaşımını amaçlamaktadır.

Dergiye sağlık ve hemşirelik yönetimini kapsayan tüm konu alanlarına ilişkin kuram, felsefe, bilimsel bilgi ve deneyimi içeren araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme şeklinde makaleler kabul edilmektedir. Sağlık ve hemşirelik yönetiminin gelişimine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde bakış kazandıran tüm çalışmaların yayınlanmasına önem verilmektedir. Derginin hedeflenen okuyucu kitlesini; sağlık ve hemşirelik yönetimiyle ilişkili tüm profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, uygulama alanında görevli tüm sağlık çalışanları, öğrenciler ile ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.

 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale