ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Küresel Isınmanın Etkileri ve Hemşirelik [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 249-255 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.85057  

Küresel Isınmanın Etkileri ve Hemşirelik

Manar Aslan1, Çağla Islattı Mutlu2
1Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Küresel ısınma sera gazı ve insani faaliyetlerin arttırıcı etkileri ile tüm dünyayı etkileyen geniş kapsamlı bir problemdir. Küresel ısınma sadece dünya yüzeyinde sıcaklık artışı olarak değil, olası etkileri ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Hastaneler uygulama alanı bakımından sağlık üzerinde etkin organizasyonlardır. Ancak çeşitli faaliyetleri ile küresel ısınmanın gelişimine katkıda bulunurlar. Hastanelerin küresel ısınmayı azaltmaya yönelik adımlar atması yeryüzünde büyük farklar yaratacaktır. Hemşireler halk ile sürekli etkileşim halinde bulunması açısından küresel ısınmanın şekillenmesinde ve etkilerinin hafifletilmesinde öncü rol oynayabilir. Halk arasında güvenilir bireyler olarak bulundukları konum bakımından bilinç oluşturmaları ve birer örnek teşkil etmeleri önemlidir. Bu derlemede küresel ısınmanın etkileri üzerine sağlık ve hemşirelik hakkında okuyucuların bilgi birikimlerinin arttırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, hemşirelik, sağlık


Global Warming Effects and Nursing

Manar Aslan1, Çağla Islattı Mutlu2
1Trakya University, Health Science Faculty, Nursing Department
2Marmara University,health Science Faculty, Nursing Department

Global warming is a comprehensive problem affecting the whole world with the increasing effects of greenhouse gas and human activities. Global warming should be evaluated not only as an increase in temperature on the earth’s surface, but as a whole with its possible effects. Hospitals are effective organizations on health in terms of application area. However, they contribute to the development of global warming through various activities. Hospitals taking steps to reduce global warming will create big differences on earth. Nurses can play a pioneering role in shaping the global warming and alleviating its effects in terms of being in constant interaction with the public. It is important that nurses from an awareness and create an example in terms of their position as reliable individuals among the public. In this review, it is aimed to increase the knowledge of readers about health and nursing on the effects of global warming.

Keywords: Global warming, nursing, health


Manar Aslan, Çağla Islattı Mutlu. Global Warming Effects and Nursing. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 249-255

Sorumlu Yazar: Manar Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale