ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Jinekoloji ve Obstetride Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(3): 152-161 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.152  

Jinekoloji ve Obstetride Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği

Tuğba Yılmaz Esencan1, Ergül Aslan2
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Sağlık hizmetleri sunumunda bakım kalitesi en önemli ve öncelikli unsurlardan birini oluşturmaktadır. Bakım kalitesinin geliştirilmesi ile birlikte sağlık hizmetlerinin çok önemli iki sorunu olan “tıbbi hatalar ve hasta güvenliği” gözler önüne serilmektedir. Tıbbi hatalardan ölen hasta sayısı sekizinci ölüm nedeni olarak, trafik kazası, meme kanseri ve AIDS hastalığından ölümlerin önünde yer almaktadır. Bunlara ek olarak “Institute of Medicine”ın son raporlarında sağlık hizmetinde kalite açısından öncelikli seçilen 20 alandan üçü hasta güvenliği ile ilgilidir. Bu alanlar ilaç yönetimi, hastane infeksiyonları ve yaşlı sağlığı şeklinde belirtilmektedir. Tıbbi hata oranlarına bakıldığında ise cerrahi ardından kadın doğum klinikleri en çok tıbbi hata saptanan alanları oluşturmaktadır. Jinekoloji ise hem cerrahi bir alan hem de kadın hastalıkları ile ilgili kompleks hastalıkların cerrahi olarak tedavi edildiği birimdir. Ayrıca daha çok yaşlı hasta grubunun yüksek olduğu bir klinik olması nedeniyle tıbbi hata riski yüksek olmakta ve hasta güvenliği açısından özellikli birimler arasında yer almaktadır. Bu nedenle jinekoloji kliniklerinde hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinde iyileştirilmesi gereken konulardandır. Hemşireler ise bakımın her alanında hasta güvenliği ile iç içe bir konumdadırlar. Jinekoloji kliniklerinde tıbbi hata risklerinin birçoğu hemşirelik bakımı ile birebir ilgili olup, güvenli hemşirelik uygulamaları ile ortadan kaldırılabilmektedir. Bu bağlamda hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği uygulamaları bakımın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi hata, hasta güvenliği, jinekoloji


Gynaecology and Obstetrics Medical Errors and Patient Safety

Tuğba Yılmaz Esencan1, Ergül Aslan2
1Zeynep Kamil Women And Children Diseases Education And Research Hospital
2Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Women

Quality of nursing care is one of the most important and primary elements in the delivery of health care. With the improvement of the quality of nursing care, two most important issues of health services have been displayed: medical errors and patient safety. Patient death from medical errors is the eighth leading cause of death; higher than the number of deaths from traffic accidents, breast cancer, and AIDS. In addition to this, recent reports of “The Institute of Medicine” have indicated that three out of twenty criteria necessary for quality medical services are related to patient safety. These areas are medication (drug) management, nosocomial infections, and elderly health. In terms of the rates of medical error, clinics of obstetrics are the source of most commonly diagnosed medical errors after surgical procedures. Gynaecology is a surgical area as well as a unit which diagnoses and treats obstetrics-related complex diseases. The risk of medical error is also high due to the higher number of elderly patients in gynaecology clinics. Therefore, patient safety in gynaecology clinics is among the issues that need improvement in healthcare services. Nurses are the ones who are in relation with patients’ safety in all fields of health care. Many of the risks of medical errors in gynaecology clinics are related to nursing care and can be eliminated with safer nursing practices. In this context, patient safety practices in nursing services constitute an important part of care.

Keywords: Medical errors, patient safety, gynecology


Tuğba Yılmaz Esencan, Ergül Aslan. Gynaecology and Obstetrics Medical Errors and Patient Safety. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(3): 152-161

Sorumlu Yazar: Tuğba Yılmaz Esencan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale