ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Rehber Hemşirelerin Koruyucu, Sosyalizasyon ve Rol Model Rollerine İlişkin Uygulamaları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 321-330 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.27122  

Rehber Hemşirelerin Koruyucu, Sosyalizasyon ve Rol Model Rollerine İlişkin Uygulamaları

Hatice Çamveren1, Havva Arslan Yurumezoglu2, Ebru Melek Benligül3, Gülseren Kocaman4
1Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İzmir.
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir.
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışmanın amacı, rehber hemşirelerin “koruyucu, sosyalizasyon ve rol model rollerine ilişkin uygulamalarını ortaya koymaktır.
Yöntem: Çalışma, bir üniversite hastanesinde Mart-Haziran 2018 tarihleri arasında, rehber hemşirelik eğitimine katılan 135 hemşire ile yapılmıştır. Katılımcılara, “koruyucu, sosyalizasyon ve rol model” rehberlik rollerine ilişkin uygulamalarını içeren açık uçlu bir soru sorulmuş ve verilen yanıtlar içerik analizi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 33,99±3,54 olup %94,1’i daha önce en az bir yıl rehber hemşirelik yapmıştır. Rehber hemşirelerin koruyucu rolünde; yeni hemşireye destek olma, hata riskini azaltmak için önlemler alma ve ekip üyelerine karşı savunma; sosyalizasyon rolünde ekibe ve klinik ortama uyumuna yardım etme; rol model rolünde ise profesyonel davranışlar ve uygun iletişim ile örnek olma kategorileri belirlenmiştir.
Sonuç: Rehber hemşireler, yeni işe başlayan hemşireye rehberlik ederken en fazla destekleme, ekibe ait hissetme/uyumuna yardım etme ve uygun iletişim yoluyla rollerini yerine getirmektedirler. Bu çalışmanın sonuçlarının, yönetici hemşirelerin rehber-yeni hemşire uyumunu sağlayacak çalışma ortamlarının oluşturmasına ve işe yeni başlayan hemşirelerin gereksinimlerini karşılayacak rehberlik programlarının geliştirmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rehber hemşire, yeni hemşire, koruyucu rol, sosyalizasyon rolü, rol model.


Practices of Preceptor Nurses on Protective, Socialisation, and Role Model Roles

Hatice Çamveren1, Havva Arslan Yurumezoglu2, Ebru Melek Benligül3, Gülseren Kocaman4
1Ege University, Nursing Faculty, Department of Nursing Management, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylul University, Nursing Faculty, Department of Nursing Management, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylul University, Pediatric Intensive Care Unit, İzmir, Turkey
4Dokuz Eylul University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing Management, Izmir, Turkey

Aim: This study aimed to investigate preceptor nurses’ practices regarding their “protective socialisation and role model” roles.
Method: This study was conducted with 135 preceptor nurses in a university hospital between March and June 2018. Preceptor nurses were asked an open-ended question on their practices regarding protective, socialisation, and role model roles. Their answers were analysed with content analysis.
Results: The participating nurses’ mean age was 33.99±3.54. Of them, 94.1% previously worked as a preceptor nurse for at least one year. While supporting new nurses, taking measures to reduce the error risk and defending them against other team members are preceptor nurses’ protective roles. Helping new nurses adapt to the team and the clinical environment is their socialisation role. Furthermore, displaying professional behaviours and establishing appropriate communication are their role model roles.
Conclusion: Preceptor nurses fulfil their roles by supporting new nurses, making them feel like they belong to the team, and establishing appropriate communication. The results of this study may guide manager nurses to create working environments contributing to preceptor-new nurse harmony and develop preceptorship programs to meet new nurses’ needs.

Keywords: Preceptor nurse, new nurse, protective role, socialisation role, role model.


Hatice Çamveren, Havva Arslan Yurumezoglu, Ebru Melek Benligül, Gülseren Kocaman. Practices of Preceptor Nurses on Protective, Socialisation, and Role Model Roles. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 321-330

Sorumlu Yazar: Hatice Çamveren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale