ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (287 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II (275 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İşten Ve Meslekten Ayrılma Niyetleri İle Örgütsel Ve Mesleki Bağlılıklarının İncelenmesi.
A Survey On The Intention Of The Nurses’ Of Different Generations To Leave Their Job And Profession And Their Organizational And Professional Commitment
Semra Mert Haydari, Gülseren Kocaman, Merlinda Aluş Tokat
doi: 10.5222/SHYD.2016.119  Sayfalar 119 - 131 (1135 kere görüntülendi)

4.
Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Durumları ve Nedenlerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Assessment of Causes And Conditions of Making A Medical Error From Viewpoint of Nurses
Fatma Er, Serap Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2016.132  Sayfalar 132 - 139 (1232 kere görüntülendi)

5.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Personelinin Güçlendirilmesine İlişkin Görüşleri
Evaluation of Intensive Care Nurses’ Opinions Related to Nursing Personnel Empowerment
Tuğba Balık, Havva Öztürk
doi: 10.5222/SHYD.2016.140  Sayfalar 140 - 151 (734 kere görüntülendi)

6.
Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Tarzlarına İlişkin Görüşleri
The Thoughts of Nurses About Leadership Status of Their Clinical Head Nurses In A University Hospital
Deniz Gür, Ülkü Baykal
doi: 10.5222/SHYD.2016.152  Sayfalar 152 - 157 (658 kere görüntülendi)

7.
Hemşire İş Doyum Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği
The Validity and Reliability of Turkish Version of Job Satisfaction Scale for Nurses
Aysun Türe Yılmaz, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2016.158  Sayfalar 158 - 168 (1665 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi
Chaos Theory and Example of Use in Nursing: Bypass Surgery
Menevşe Samur, Şeyda Seren İntepeler
doi: 10.5222/SHYD.2016.169  Sayfalar 169 - 173 (680 kere görüntülendi)

9.
Ergonomik Tasarımın Sağlık Çalışanları ve Hasta Güvenliğine Etkisi
The Effects of Ergonomic Design on Health Professionals and Patient Safety
İzzet Aydemir, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar
doi: 10.5222/SHYD.2016.174  Sayfalar 174 - 184 (773 kere görüntülendi) 
Copyright © 2014 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale