ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Sağlıkta şiddete genel bakış
A general overview of violence in healthcare
Hande Yeşilbaş
doi: 10.5222/SHYD.2016.044  SHYD 2016; 3 - 1 | Sayfalar 44 - 54 (2012 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Oluşturma: Hemşire Gözüyle Tıbbi Hatalar
Creation of a Patient safety Culture in İntensive Care Units: Nurses' View to the Medical Errors
Nehir Somyürek, Esra Uğur
doi: 10.5222/SHYD.2016.001  SHYD 2016; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (1563 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Türkiye’deki Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzları: Literatür İnceleme
Nurse Managers’ Leadership Styles in Turkey: Literature Review
Hülya Yılmaz, Filiz Kantek
doi: 10.5222/SHYD.2016.110  SHYD 2016; 3 - 2 | Sayfalar 110 - 117 (1443 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Hemşire İş Doyum Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği
The Validity and Reliability of Turkish Version of Job Satisfaction Scale for Nurses
Aysun Türe Yılmaz, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2016.158  SHYD 2016; 3 - 3 | Sayfalar 158 - 168 (1278 kere görüntülendi)

5.
Terminal Dönem Hasta Bakımının Niteliğini Geliştirmede Hemşirelerin Ölüme İlişkin Deneyim ve Tutumları
Experience and Attitude Toward Death in Nurses Who Give Terminal Stage Patient Care
Feride Koku, Metin Ateş
doi: 10.5222/SHYD.2016.099  SHYD 2016; 3 - 2 | Sayfalar 99 - 104 (1125 kere görüntülendi)

6.
Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri
Viewpoints of Physicians and Nurses Working in Surgical Clinics on Teamwork
Diğdem Lafçı, Seda Pehlivan, Gülsüm Demiray
doi: 10.5222/SHYD.2016.055  SHYD 2016; 3 - 2 | Sayfalar 55 - 64 (1078 kere görüntülendi)

7.
Sağlık Çalışanlarında Mobbing ve İlişkili Faktörler
Mobbing in Health Professionals: A Study in A Public Hospital
Taşkın Kılıç, Fatma Çiftçi, Şeyma Şener
doi: 10.5222/SHYD.2016.065  SHYD 2016; 3 - 2 | Sayfalar 65 - 72 (1005 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Türkiye’de Hemşireliğin Profesyonel Kimliğinin Gelişmesinde Rol Model Olan Bir Lider: Prof. Dr. Gülten Uyer
A Role Model, A Leader in the Development of Nursing’s Professional Identity in Turkey: Prof. Dr. Gülten Uyer
Arife Şanlıalp Zeyrek, Nazike Duruk, Nevin Kuzu Kurban
doi: 10.5222/SHYD.2016.105  SHYD 2016; 3 - 2 | Sayfalar 105 - 109 (986 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İşten Ve Meslekten Ayrılma Niyetleri İle Örgütsel Ve Mesleki Bağlılıklarının İncelenmesi.
A Survey On The Intention Of The Nurses’ Of Different Generations To Leave Their Job And Profession And Their Organizational And Professional Commitment
Semra Mert Haydari, Gülseren Kocaman, Merlinda Aluş Tokat
doi: 10.5222/SHYD.2016.119  SHYD 2016; 3 - 3 | Sayfalar 119 - 131 (948 kere görüntülendi)

10.
Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler
Professional Values Among Nursing Managers and Affecting Factors
Ayla Kaya, Filiz Kantek
doi: 10.5222/SHYD.2016.018  SHYD 2016; 3 - 1 | Sayfalar 18 - 25 (928 kere görüntülendi)

11.
Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Durumları ve Nedenlerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Assessment of Causes And Conditions of Making A Medical Error From Viewpoint of Nurses
Fatma Er, Serap Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2016.132  SHYD 2016; 3 - 3 | Sayfalar 132 - 139 (926 kere görüntülendi)

12.
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Boyun Eğici Davranışlar Ve Otonomi Düzeyleri
Health Management Students' Levels Of Critical Thinking, Submissive Behavior And Autonomy Levels
Hatice ULUSOY, Nurperihan TOSUN, Jebagı Canberk AYDIN
doi: 10.5222/SHYD.2016.008  SHYD 2016; 3 - 1 | Sayfalar 8 - 17 (824 kere görüntülendi)

13.
Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
The Quality of Work Life of Nurses and Influential Factors Factors
Handan Alan, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2016.086  SHYD 2016; 3 - 2 | Sayfalar 86 - 98 (689 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Sağlık Sistemi ve Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri
The Impacts of Health Transformation Program on Healthcare Workers and Health System
Oya Çelebi Çakıroğlu, Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.5222/SHYD.2016.037  SHYD 2016; 3 - 1 | Sayfalar 37 - 43 (666 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünce Becerileri ile Araştırma Kullanım Engelleri ve Kolaylaştırıcılarına İlişkin Algıları
The Perceptions of Nurse Managers on Their Critical Thinking Skills and Research Utilization Barriers and Facilitators
Tuğba Öztürk Yıldırım, Mevlüde Karadağ
doi: 10.5222/SHYD.2016.073  SHYD 2016; 3 - 2 | Sayfalar 73 - 85 (631 kere görüntülendi)

DERLEME
16.
Ergonomik Tasarımın Sağlık Çalışanları ve Hasta Güvenliğine Etkisi
The Effects of Ergonomic Design on Health Professionals and Patient Safety
İzzet Aydemir, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar
doi: 10.5222/SHYD.2016.174  SHYD 2016; 3 - 3 | Sayfalar 174 - 184 (610 kere görüntülendi)

17.
Kaos Teorisi ve Hemşirelikte Kullanım Örneği: Bypass Cerrahisi
Chaos Theory and Example of Use in Nursing: Bypass Surgery
Menevşe Samur, Şeyda Seren İntepeler
doi: 10.5222/SHYD.2016.169  SHYD 2016; 3 - 3 | Sayfalar 169 - 173 (608 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
18.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Personelinin Güçlendirilmesine İlişkin Görüşleri
Evaluation of Intensive Care Nurses’ Opinions Related to Nursing Personnel Empowerment
Tuğba Balık, Havva Öztürk
doi: 10.5222/SHYD.2016.140  SHYD 2016; 3 - 3 | Sayfalar 140 - 151 (597 kere görüntülendi)

19.
Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Tarzlarına İlişkin Görüşleri
The Thoughts of Nurses About Leadership Status of Their Clinical Head Nurses In A University Hospital
Deniz Gür, Ülkü Baykal
doi: 10.5222/SHYD.2016.152  SHYD 2016; 3 - 3 | Sayfalar 152 - 157 (534 kere görüntülendi)

20.
İstanbul İli’ndeki Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İş Tatminleri
Job Satısfactıon Of The Nurses Who Work In Prıvate Hospıtals In Istanbul Cıty
Selma Söyük, Melih Erol, Metin Ateş
doi: 10.5222/SHYD.2016.026  SHYD 2016; 3 - 1 | Sayfalar 26 - 36 (454 kere görüntülendi) 
Copyright © 2014 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale