ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar
The Problems Caused To the Health and Nursing Services By The Asylum Seeker
Ayşe Çiçek Korkmaz
doi: 10.5222/SHYD.2014.037  SHYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar 37 - 42 (1410 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
A Study for Evaluation of Patient Safety Culture in Nursing Services
Anita Karaca, Hediye Arslan
doi: 10.5222/SHYD.2014.009  SHYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar 9 - 18 (1347 kere görüntülendi)

3.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Yenilikçi Davranışları ve Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Niteliksel Bir Çalışma
Determination of Nurses’ Innovative Behaviour and Their Views about the Factors Affecting Their Innovative Behaviour: A Qualitative Study in a University Hospital
Betül Sönmez, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2014.049  SHYD 2014; 1 - 2 | Sayfalar 49 - 59 (1243 kere görüntülendi)

4.
Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesine İlişkin Görüşleri
Opinions of Health Employees About the Health Transformation Project
Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.5222/SHYD.2014.019  SHYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar 19 - 24 (1242 kere görüntülendi)

5.
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri
Problem Solving Skills of Health Management Students
Hatice Ulusoy, Nurperihan Tosun, Jebagı Canberk Aydın
doi: 10.5222/SHYD.2014.001  SHYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (1177 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
Evrensel Sağlık Bildirgeleri ve Türkiye’de Sağlık Reformları
Universal Declarations of Health and Health Reforms in Turkey
Meral Madenoğlu Kıvanç
doi: 10.5222/SHYD.2015.162  SHYD 2015; 2 - 3 | Sayfalar 162 - 166 (1165 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Kişisel ve Mesleki Özellikleri ile Performans Düzeylerini Etkileyen Etmenler
Factors Related with Levels of Performance and Occupational-Personal Characteristics of Nurse Graduates
Ülkü Tatar Baykal, Serap Yazıcı Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2014.025  SHYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar 25 - 36 (1102 kere görüntülendi)

8.
Acil Servise Başvuran Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi
Levels of Satisfaction With Nursing Services of The Patients Presenting to Emergency Units
Gül Mersinlioğlu, Havva Öztürk
doi: 10.5222/SHYD.2015.070  SHYD 2015; 2 - 2 | Sayfalar 70 - 82 (1095 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Mentorluk Sürecinin Hemşirelik Yönetimine Etkisi
Impact Of Mentoring Process To Nurse Management
Hanife Tiryaki Şen, Handan Alan
doi: 10.5222/SHYD.2014.099  SHYD 2014; 1 - 2 | Sayfalar 99 - 104 (1069 kere görüntülendi)

10.
Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımı Olan Hemşireler ve Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin Yaklaşımı: Bir Literatür İncelemesi
Nurses with Addictive Substance Abuse and Nursing Management Approach: A Literature Review
Ebru Özen Bekar
doi: 10.5222/SHYD.2014.043  SHYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar 43 - 47 (1016 kere görüntülendi)

11.
Hemşirelikte Personel Güçlendirme
Employee Empowerment in Nursing
Fatma Er, Serap Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2014.155  SHYD 2014; 1 - 3 | Sayfalar 155 - 160 (995 kere görüntülendi)

12.
Sağlıkta şiddete genel bakış
A general overview of violence in healthcare
Hande Yeşilbaş
doi: 10.5222/SHYD.2016.044  SHYD 2016; 3 - 1 | Sayfalar 44 - 54 (966 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Nazilli Devlet Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Otonomileri Ve Etkileyen Faktörler
The Professıonal Autonomıes Of Nurses Workıng In The State Of Nazilli Hospıtal And The Affectıng Factors
Sebahattin Yetim, Kerime Derya Beydağ
doi: 10.5222/SHYD.2015.063  SHYD 2015; 2 - 2 | Sayfalar 63 - 69 (920 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Jinekoloji ve Obstetride Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği
Gynaecology and Obstetrics Medical Errors and Patient Safety
Tuğba Yılmaz Esencan, Ergül Aslan
doi: 10.5222/SHYD.2015.152  SHYD 2015; 2 - 3 | Sayfalar 152 - 161 (913 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Hemşire ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri
Perception Forms of Profession and Expactations for The Future of Nurses and Midwifes
Feride Taşkın Yılmaz, Hanife Tiryaki Şen, Fatma Demirkaya
doi: 10.5222/SHYD.2014.130  SHYD 2014; 1 - 3 | Sayfalar 130 - 139 (864 kere görüntülendi)

DERLEME
16.
Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bakış
Overview of Evidence Based Practices in Nursing
Ebru Öztürk Çopur, Nilgün Kuru, Çiğdem Canbolat Seyman
doi: 10.5222/SHYD.2015.051  SHYD 2015; 2 - 1 | Sayfalar 51 - 55 (831 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Hemşirelerin Kendi Mesleklerine İlişkin Metafor Algıları
Metaphor Perceptions of Nurses About Their Own Profession
Emine Kale, Ülkü Çiçek
doi: 10.5222/SHYD.2015.142  SHYD 2015; 2 - 3 | Sayfalar 142 - 151 (795 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Hemşirelikte Örgütsel Bağlılık
Organizational Commitment in Nursing
Handan Eren, Meltem Demirgöz Bal
doi: 10.5222/SHYD.2015.044  SHYD 2015; 2 - 1 | Sayfalar 44 - 50 (712 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
19.
Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen Etmenler: Balıkesir Örneği
Factors Affecting The Qualıty Of Work Life Of Nurses: Example Of Balıkesir
Soner Ayaz, Kerime Derya Beydağ
doi: 10.5222/SHYD.2014.060  SHYD 2014; 1 - 2 | Sayfalar 60 - 69 (671 kere görüntülendi)

20.
İçindekiler
Contents

SHYD 2014; 1 - 1 | Sayfa II (614 kere görüntülendi) 
Copyright © 2014 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale