MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Nurses' decision making authority and position in medical intervention [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 136-142 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.136  

Nurses' decision making authority and position in medical intervention

Füsun Terzioğlu1, Fatma Uslu Şahan2
1Department Of Nursing, Faculty of Health Science, Istinye University,Istanbul
2Department of Obstetrics and Gynecologic Nursing, Faculty of Nursing, Hacettepe University, Ankara

Health care services are one of the most basic, indispensable, non-postponable, and non-negligible needs of community life. Nurses are health professionals who are most likely to be close to the individual during the delivery of health services, during and after the treatment service. For this reason, the nurses may face many situations that may decide on medical interventions related to patient care in health care delivery or may require them to be part of the decisions of this medical interventions. The aim of this article is to examine the nurses' decision-making authority in medical interventions in accordance with laws and regulations, to discuss the position and legal responsibility of the nurse in medical intervention.

Keywords: Nurse, medical intervention, decision making authority, nursing law, nursing regulation


Hemşirelerin tıbbi müdahaledeki karar verme yetkisi ve konumu

Füsun Terzioğlu1, Fatma Uslu Şahan2
1İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara

Sağlık hizmetleri toplum hayatının vazgeçilmez, geciktirilemez, ertelenemez ve ihmal edilemez en temel ihtiyaçlarından biridir. Hemşireler, sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında, tedavi hizmetinin yürütümünde ve sonrasında bireylerin neredeyse en yakını olabilen sağlık profesyonelleridir. Bu nedenle hemşireler, sağlık hizmeti sunumunda hasta bakımı ile ilgili tıbbi müdahalelere karar verebilecek ya da bu müdahalelerin kararlarına ortak olmalarını gerektirebilecek birçok durumla karşılaşabilmektedir. Bu derlemenin amacı hemşirelerin tıbbi müdahalelerdeki karar verme yetkisini yasa ve yönetmelikler doğrultusunda incelemek, tıbbi müdahalede hemşirenin konumunu ve hukuki sorumluluğunu tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, tıbbi müdahale, karar verme yetkisi, hemşirelik yasası, hemşirelik yönetmeliği


Füsun Terzioğlu, Fatma Uslu Şahan. Nurses' decision making authority and position in medical intervention. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 136-142

Corresponding Author: Füsun Terzioğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale