MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Organizational Commitment in Nursing [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 44-50 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.044  

Organizational Commitment in Nursing

Handan Eren, Meltem Demirgöz Bal
Karamanoğlu Mehmetbey University

Organizational commitment, as a result of the organization-employee relationship, is the employees feel about the organization that runs the power. Organizations to ensure that they are satisfied with the organization work of employees, goods and / or services is as important as producing. The majority of the health care provider in the form of nurses, for the success of the organization increase their commitment to the organization of nurses is a necessity. Organization commitment of nurses is not only important for nurses but also ill/healthy person and economics. This compilation has been made to evaluate the current status of and the importance of the concept of organizational commitment in the world and in Turkey as well as organizational commitment of nurses.

Keywords: Organization, Organization Commitment, nursing


Hemşirelikte Örgütsel Bağlılık

Handan Eren, Meltem Demirgöz Bal
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Örgüt-işgören ilişkisi sonucunda oluşan örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın gücüdür. Örgütler için işgörenlerin çalıştıkları örgütten memnun olmalarını sağlamak, mal ve/veya hizmet üretmek kadar önemli görülmektedir. Çoğunluğunu hemşirelerin oluşturduğu sağlık kuruluşlarında da örgütün başarısı için, hemşirelerin örgüte olan bağlılıklarının artırılması bir gerekliliktir. Hemşirelerin örgüte bağlılıkları sadece hemşireler açısından değil hasta/sağlıklı bireyler ve ülke ekonomisi açısından da önem arz etmektedir. Bu derlemede örgüte bağlılık kavramı ve öneminin yanı sıra dünyada ve Türkiye’de hemşirelerin örgüte bağlılığa ilişkin güncel durumlarının değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Örgüte Bağlılık, Hemşirelik


Handan Eren, Meltem Demirgöz Bal. Organizational Commitment in Nursing. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 44-50

Corresponding Author: Handan Eren, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale